Information för dig som behandlas med Dolerin®

(paracetamol 500 mg/ibuprofen 150 mg)

På dolerinpatient.se får du svar på frågor om din behandling, om läkemedlet Dolerin® och information om orsaken till din behandling.


Viktigt att tänka på:

  • Följ alltid din läkares/tandläkares/vårdkontakts ordination
  • Maximal rekommenderad dygnsdos är 8 tabletter, dvs 2 tabletter var 6 timme
  • Ta noga del av informationen i bipacksedeln

Dolerin ska inte användas tillsammans med andra antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) t ex Ipren, Naproxen, Voltaren, Arcoxia, Celebra eller liknade läkemedel. Dolerin® ska inte heller kombineras med andra läkemedel som innehåller paracetamol, t ex Alvedon, Panodil eller kombinationspreparat som t ex Citodon eller Panocod.