FAQ

Här kan du söka svar på frågor kring din behandling med Dolerin.
För mer information om Dolerin se Fass.

Kan man ta Dolerin samtidigt som Waran?

Läkemedel som innehåller Ibuprofen ska användas med försiktighet hos patienter som samtidigt tar blodförtunnande medicin (antikoagulantia).

Vad är definitionen av akut smärta?

Akut smärta är en hastigt nytillkommen negativ smärtupplevelse. En snabb och effektiv behandling av sådana smärttillstånd är viktigt, en försenad eller felaktig behandling ökar risken för att smärtan kan bli långvarig.

Vad är Dolerin?

Dolerin är en receptbelagt läkemedel med en fast kombination av Paracetamol (500 mg) och Ibuprofen (150 mg) som lämpar sig vid behandling av akut smärta och värk.

Hur ser tabletten Dolerin ut?

Vit, kapselformad, filmdragerad tablett, längd 19 mm, brytskåra på ena sidan och slät på den andra sidan.

Varför kan jag inte ta Dolerin tillsammans med annan NSAID och Paracetamol?

NSAID i för stor mängd eller i kombination med Dolerin kan ge negativ påverkan på magslemhinnan, blodkoagulationen och njurarna. Paracetamol i för stor mängd eller i kombination med Dolerin kan ge allvarlig leverskada.

Vad är Paracetamol?

Paracetamol verkar smärtlindande och febernedsättande.

 

I Sverige förekommande läkemedel med aktiv substans Paracetamol:

 • Alvedon
 • Panodil
 • Pamol
 • Citodon
 • Panocod

Paracetamol i för stor mängd eller i kombination med Dolerin kan ge allvarlig leverskada.

Vad är NSAID?

NSAID (Non-Steriod AniInflammatoric Drug dvs ett icke-steroid antiinflammatoriskt läkemedel) ger lindring vid inflammation, smärta och feber.

 

NSAID verkar genom att hämma kroppens egen tillverkning av prostaglandinder som bildas i ökad mängd vid skador och inflammation. Följande substanser är NSAID:

 • Acetylsalicylsyra (Aspirin, Bamyl, Treo)
 • Diklofenak (T ex Voltaren)
 • Ibuprofen (Ipren, Iprensa, Nurofen)
 • Nabumeton (Relifex)
 • Naproxen (Naproxen, Pronaxen)
 • Flurbiprofen (Strefen sugtablett)
 • Arcoxia
 • Celebra

NSAID i för stor mängd eller i kombination med Dolerin kan ge negativ påverkan på magslemhinnan, blodkoagulationen och njurarna.

När ska jag inte ta Dolerin?

Dolerin ska inte tas under de tre sista månaderna av en graviditet, vid aktiv alkoholism, vid svår leversvikt eller svår njursvikt, om du har eller haft en hjärnblödning, annan aktiv blödning, ökad blödningsbenägenhet eller blodkoagulationsstörningar, vid svår hjärtsvikt, vid överkänslighet mot ingående substanser.