Muskelvärk och vävnadsskada

Muskelvärk och vävnadsskada

Du kan få smärtor som uppstår i samband med ett plötsligt trauma, vid överbelastning, felbelastning och överanvändning eller i samband med ett kirurgiskt ingrepp. Det beror på att dina smärtreceptorer, eller så kallade nociceptorer, aktiverats i vävnaderna. Nociceptorer skickar smärtsignaler till din ryggmärg och hjärna

Dina muskler är uppbyggda av muskelfibrer. Vid en muskelskada kan en eller flera muskelfibrer brista. Det är också vanligt vid arbets- och idrottsskador.

Vanliga orsaker till idrottskador

  • För tung belastning
  • För hastiga rörelser
  • För många upprepade rörelser
  • För lite återhämtning
  • För ensidig träning
  • Bristfällig teknik
  • Felanpassad utrustning och redskap
  • Avbryt aktivitet, placera det skadade området i högläge och vila för att minska blödning, svullnad och smärta.
  • Kompressionsbehandla för att minska blödning och svullnad och förkorta läknings- och rehabiliteringstid.

Läkemedelsbehandling
Ta Dolerin efter din vårdgivares ordination.
Rekommenderad maxdos är två tabletter var sjätte timme.