Tandvärk

Tandvärk

Tandvärk har många orsaker och ursprung. Den kan påverka tugg- och bitfunktionen och ge smärtor i käken.

Här följer ett par övningar som stärker din käke och kan lindra din smärta över tid.

  • Jogga käken: Övningen innebär att du gör små avslappade rörelser upp och ned och åt båda sidorna med underkäken. Tänderna ska inte nudda varandra under övningen.
  • Gapa med motstånd: Sätt en knuten hand under hakan för att skapa ett lätt motstånd när du gapar.
  • Sidorörelse med motstånd: Du sätter din handflata mot kinden som lätt motstånd när du rör underkäken åt höger och vänster.

Läkemedelsbehandling
Ta Dolerin efter din vårdgivares ordination.
Rekommenderad maxdos är två tabletter var sjätte timme.